AuthServ/cs

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

AuthServ (anglicky: authentication service bot) je bot, který slouží pro propojení práv ve tvém kanále s AuthServ účtem. Jakmile se přihlásíš pomocí AuthServu, ChanServ ti přidělí práva na kanálech, ve kterých jsi uveden v „users“.
Měj však na paměti, že AuthServ je podobný jako NickServ, ale není to přímo NickServ. Nemůžeš tedy ochránit nebo znovu získat svoji přezdívku pomocí „vynuceného zabití“, i když ji máš registrovanou přes AuthServ. Jakmile se jednou přihlásíš („authneš“), můžeš použít jakoukoliv jinou přezdívku, která tě napadne a přesto budeš mít svá příslušná práva.
Pro jakousi ochranu přezdvky můžeš použít Bouncer.

Příkazy pro AuthServ

Všechny příkazy můžeš používat následujícími způsoby:

 • /as <příkaz>
 • /AuthServ <příkaz>
 • /msg AuthServ@Services.OnlineGamesNet.net <příkaz>

Základní příkazy

 • HANDLEINFO [nick|*účet]
  • Ukáže ti informace o účtu. Bez parametru ukáže veškeré informace o tvém vlastním. O ostatních uživatelích však uvidíš jen několik informací.
 • HANDLEINFO lze zkráceně napsat jako INFO


 • REGISTER
  • Dříve příkaz pro registraci AuthServ účtu přes IRC klient. Kvůli problémům se zákonem jsme tuto možnost museli zakázat a registrace jsou dostupné pouze na naší stránce.


 • AUTH <účet> <heslo>
  • Pomocí tohoto příkazu se můžeš přihlásit na svůj AuthServ účet. Tím dáš také ChanServu vědět, na kterých kanálech ti má přidělit práva.


 • ADDMASK <maska>
  • S tímto příkazem můžeš přidat hostmasku ke svému účtu. S touto masou se také lze přihlásit bez nutnosti zasílání žádosti o nové authcookie. Zadáním příkazu bez parametru přidáš aktuální hostmasku.

Každá maska musí odpovídat formě Ident@Host, kde Host je aktuální poskytovatel, tj. tvá IP nebo převedená IP připojení, kterého chceš přidat.
Příklad: /as addmask *@139.812.28.12 přidá jakýkoliv ident (*), který používá IP 139.812.28.12.

 • DELMASK <maska>
  • S tímto příkazem můžeš smazat hostmasku ze svého účtu.


 • AUTHCOOKIE <účet>
  • Zašle ti e-mailem cookie příkaz, díky kterému se budeš moci přihlásit (používá se v případě, že aktuální hostmaska neodpovídá těm, které máš přidány v seznamu masek).


 • COOKIE <účet> <cookie>
  • Pokud si změníš e-mail nebo budeš požadovat authcookie/resetpass-cookie, obdržíš e-mail pro potvrzení této akce. V něm najdeš cookie příkaz, jehož použitím dokončíš všechny změny.

Příklad: V e-mailu bude uvedeno, že máš napsat /as cookie MůjÚčet 19kI39Oll pro potvrzení.

 • DELCOOKIE
  • Tento příkaz smaže tvé aktuální cookie. Tento příkaz je samozřejmé dostupný pouze tehdy, pokud jsi přihlášen. Některé cookies nejdou vymazat, ale mohou vypršet!

Pokud potřebuješ smazat cookie, i když nejsi přihlášen (např. abys mohl požádat o nové), kontaktuj podporu na kanálu #help.

 • GHOST
  • Zničí klon, který je připojen do sítě se stejným účtem. Abys to mohl provést, musíš být přihlášen pod stejným účtem, pod kterým je přihlášen i klon.

Toto je užitečné, pokud se ti kvůli Ping Timeoutu ještě nevypnul klient, nebo se ti přerušilo spojení, ale účet se neodpojil. Musíš pamatovat na 2 důležité věci. Nemůžeš zabít někoho, kdo používá tvoji přezdívku (pokud to není tvoje připojení a tvůj účet) a nemůžeš zabít sám sebe.

AuthServ nastavení

 • PASS <staré heslo> <nové heslo>
  • Změní tvé aktuální heslo.
 • RESETPASS <účet> <nové heslo>
  • Pokud jsi zapomněl své heslo, můžeš si nastavit nové pomocí /as RESETPASS <účet> <nové heslo>. Následně ti na e-mail přijde nové cookie, kterým toto nové heslo potvrdíš.

Funguje pouze tehdy, pokud nejsi přihlášen na účet.

 • SET <nastavení> <hodnota>
  • Změní tvá aktuální nastavení účtu pro SRVX. Hodnoty jsou:
   • Nastavení: COLOR
    • Možné hodnoty: 0, 1
    • Pokud je toto nastavení zapnuto (1), budou texty, které ti zašle AuthServ a ChanServ, tučné a podtržené.
   • Nastavení: INFO
    • Možné hodnoty: jakákoliv věta
    • Tento příkaz nastaví info zprávu pro tvůj AuthServ účet.
   • Nastavení: LANGUAGE
    • Možné hodnoty: C, cz, de, en, es, fr, it, nl, pl, pt, sk, tr ('C' znamená angličtina)
    • Tento příkaz nastaví jazyk SRVX botů. Pro zjištění dostupných jazyků lze napsat /as help set language.
   • Nastavení: PRIVMSG
    • Možné hodnoty: 0, 1
    • Tento příkaz nastaví, zda ti služby posílají soukromé zprávy (1), anebo notice (0).
   • Nastavení: MAXLOGINS
    • Možné hodnoty: 1–10
    • Tento příkaz nastaví, kolik uživatelů zároveň smí být přihlášeno na tvůj AuthServ účet.
   • Nastavení: EMAIL
    • Možné hodnoty: tvůj@e-mail
    • Tento příkaz nastaví tvůj e-mail. To musí být potvrzeno pomocí cookie, kterou dostaneš na e-mail.
   • Nastavení: AUTOHIDE
    • Možné hodnoty: 0, 1
    • Tento příkaz nastaví, že se automaticky skryje hostmaska pomocí uživatelského módu +x.
    • Toto zahrnuje:
     • User (~user@host.net) Quit (Registered)
     • User (~user@testaccount.users.OnlineGamesNet) has joined #CHANNEL
     • Jak můžeš vidět, tvá IP bude skryta za MůjÚčet.users.OnlineGamesNet.