AuthServ/sk

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

AuthServ

AuthServ je služba[1] slúžiaca na identifikáciu používateľov. Svoje práva v miestnosti dostaneš až po prihlásení sa do AtuhServu.
Poznámka: AuthServ nie je NickServ. Preto nemôžeš "obsadiť" svoj nick touto službou.

Príkazy


AuthServ môžeš používať s nasledujúcimi príkazmi:

 • /as PRÍKAZ
 • /AuthServ PRÍKAZ
 • /msg AuthServ@Services.OnlineGamesNet.net PRÍKAZ

Základné funkcie


 • HANDLEINFO [nick|*účet]
  • Zobrazí informácie o AuthServ účte. Bez zadaného nicku sa zobrazia tvoje informácie. V porpvnaní s tvojim účtom u iných vidíš len pár informácií
 • INFO je kratšia forma príkazuHANDLEINFO.


 • AUTH <účet> <heslo>
  • Tento príkaz slúži na prihlásenie.


 • ADDMASK <maska>
  • Tento príkaz pridá masku (host/IP), odikal sa môžeš prihlásiť.

Každy host musí vypadať nasledujúco: Nick!Ident@Host.
Príklad: /as addmask *!*@139.812.28.12 Takto sa môžeš prihlásiť s hociakým nickom a identom z IP 139.812.25.12 .

 • DELMASK <maska>
  • Tento príkaz je opakom predchádzajúceho, pomocou neho host mažeš.


 • AUTHCOOKIE <účet>
  • Tento príkak sa používa, ak tvoja aktuálna IP nesúhlasí s tým, korý máš nastavený (príkazom ADDMASK). Zadaním si pošleš na svoj registračný mail "COOKIE príkaz", ktorý budeš musieť zadať na irc. Zadaním sa prihlásiš a tiež sa automaticki pridá tvoja aktuálna IP.
 • COOKIE <účet> <cookie>
  • Ak si zmeníš heslo alebo mail, dostaneš správu s potvrdzujúcim príkazom. Až tento príkaz skopíruješ a potvrdíš na IRC, až vtedy budú zmeny platné.

Napríklad: /as cookie MyAccount 19kI39Oll

 • DELCOOKIE
  • Týmto príkazom zmažeš svoju aktuálnu COOKIE. Tento príkaz funguje len vtedy, ak si prihlásený. Niektoré cookie sa nedajú zmazať (tieto sa samo "znehodnotia" po určitom čase).

Ak máš akékoľvek problémy so zmazaním svojho cookie, spoj sa s nami v miestnosti #help.

 • GHOST
  • Týmto príkazom "zabiješ[2]" svojho klona. Musíš však byť prihlásený a tvoj klon musí byť prihlásený k tomu istému účtu, ako ty.

Nemôžeš "zabiť" nikoho, kto používa tvoj nick (ak to nie si ty) a tiež nemôžeš zabiť sám seba.

Nastavenia účtu AuthServ


 • PASS <staré heslo> <nové heslo>
  • Príkaz na zmenu hesla.
 • RESETPASS <účet> <nové heslo>
  • Ak zabudneš svoje heslo, môžeš poprosiť o nové (napríklad: /as RESETPASS test mojeheslo123 - Toto nové heslo bude platné až po potvrdení cookie, ktorý dostaneš na registračný mail.

Tento príkaz funguje len vtedy, ak ešte nie si prihlásený.

 • SET <nastavenie> <hodnota>
  • Nastavenia týkajúce sa tvojho účtu. Možnosti nastavenia sú nasledujúce:
   • Nastavenie: COLOR
    • Možná hodnota: 0,1
    • Ak je nastavená hodnota 1, AuthServ a ChanServ ti bude posielať text aj s formátovaním (tučný text a kurzíva).
   • Nastavenie: INFO
    • Možná hodnota: hociaká veta
    • Tu si môžeš nastaviť krátku informáciu.
   • Nastavenie: LANGUAGE
    • Možná hodnota: C, de, fr ('c' je anglický jazyk)
    • Nastavuješ jazyk, s ktorým bude s tebou služba[3] komunikovať.
   • Nastavenie: PRIVMSG
    • Možná hodnota: 0,1
    • 1: služba ti bude posielať odpovede cez správy 0: služba ti bude posiela správy cez notice
   • Nastavenie: MAXLOGINS
    • Možná hodnota: 1 až 10
    • Udáva maximálny počet prihlásený k účtu (v tom istom čase)
   • Nastavenie: EMAIL
    • Možná hodnota: tvoj@email
    • Tu si môžeš nastaviť svoj mail. Zmenu treba potvrdiť cookie, ktorá príde na mail
   • Nastavenie: AUTOHIDE
    • možná hodnota: 1,0
    • Ak je autohide zapnutý (hodnota 1), po prihlásení sa automaticky zmení tvoj host (fakehost - mód +x).

Príklad : User (~user@host.net) Quit (Registered) User (~user@testaccount.users.OnlineGamesNet) has joined #CHANNEL

Poznámky:
^[1] služba - automatizovaní boti, ktorí ulahčujú prácu s irc
^[2] zabiť niekoho na irc - tiež "kill"núť, tj. násilne odpojit (disconnect) od siete