ChanServ/ca

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

ChanServ - el "bot" de gestió de canals - es un servei de bot que fiquem a la seva disposició per gestionar canals registrats. Els teus permisos en un canal específic -i els controls que podràs fer servir - estan associats aAuthServ-access. La llista inclosa a continuació permet una visió general de com fer servir el bot y els controls generals.

Controls

Per ejecutar els controls tens varies possibilitats:

  • /cs #canal control escriu-lo on sigui
  • /ChanServ #canal control escriu-lo on sigui
  • /msg ChanServ@Services.OGamenet.net #canal control escriu-lo on sigui
  • !control escriu-lo al canal
  • !#canal control escriu-lo al canal


Gestió d'Usuaris

Els controls per gestionar els permisos d'usuari del canal.

Opcions d'usuari

Les opcions configurables per cada usuari de cada canal.

Accions

Controls per poder moderar i mantenir el canal.

Opcions del Canal

Controls de configuració del canal.

Votes

Controls per portar a terme votacions gestionades per ChanServ en el canal.