ChanServ/fa

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

ChanServ (روبات سرویس دهی چنل) سرویسی است که ما برای مدیریت چنل خود در اختیار شما می گذاریم. حقوق شما در داخل چنل - و دستوراتی که در داخل چنل می توانید استفاده کنید - به سطح دسترسی اکانت AuthServ شما بستگی دارد. لیست زیر نگاهی کلی در مورد نحوه استفاده از این سرویس و دستورات کلی موجود ارائه می دهد.

دستورات

تمامی دستورات به روش های زیر اجرا می شوند:

  • <دستور> (چنل#)!
  • <دستور> چنل# cs/
  • <دستور> چنل# msg ChanServ@Services.OnlineGamesNet.net/

مدیریت یوزرها در چنل خود

برای مشاهده لیستی از دستورات جهت مدیریت یوزرها در چنل به اینجا مراجعه کنید.

تنظیمات یوزر

تنظیماتی که بعنوان یک عضو از ChanServ می توانید تغییر دهید در اینجا خواهید یافت.

دستورات ChanServ

برای آشنایی با دستورات ChanServ به اینجا مراجعه کنید.

تنظیمات چنل در ChanServ

لیست تنظیمات چنل را که توسط ChanServ می توانید انجام دهید در اینجا قرار دارد.

نظرسنجی ها

اگر علاقه دارید نظر یوزرهای چنل را جویا شوید می توانید در اینجا آموزش راه اندازی یک نظرسنجی را مطالعه کنید.