First steps with your chan/da

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

Emne for denne side


Denne side er lavet for at hjælpe dig med opsætning og indstillinger af en nylig registret kanal. Noget indhold er en form for obligatorisk - nogle af er kun tilføjelse og behøver ikke at blive fulgt. Denne side kan ikke erstatte det andet indhold i denne wiki, men vil forhåbentlig give dig et groft overblik over ting du skal have i mente.

Intro


Nu da du har registreret din alliance kanal tænker du sikkert, hvad du kan bruge den til eller, hvilke ting der skal konfigureres i den. Det enkle svar: Du kan invitere alle dine alliancekammerater til at snakke og alt er sat op korrekt for at opfylde formålet.

Der er ligeledes mere besværlige svar. Du kan

 • Invitere dine venner og tilføje deres konti til brugerlisten for din kanal
 • Sætte et individuelt emne og hilsen, der repræsentere din alliance/klan
 • Ændre indstillinger og adgang for kanalen
 • Kigge efter sjove bots, bnc'er og andre sjove tingHow to


Hvis du nu får en idé til ændringer af din kanal skal du sikkert bruge mere information om, hvordan du kan arbejde med dem.
For det første kunne det være brugbart at kigge i nogle af kapitlerne i wiki f.eks ChanServ - der viser næsten alle tilgængelige commands for dig.
Bare rolig. Vi vil ikke efterlade dig alene om dette. Det var blot et tip om, hvor du kan finde disse commands. Vi vil nu fortsætte med at give dig nogle eksempler af mulige aktioner.


Anvis brugerne til din kanal


Mange af jer vil have nogle alliance venner i spillet som I vil videresende til den nye kanal.
Hvis de kun vil tage et kig, er det muligt at give dem JavaChat. Dette kan gøres ved at bruge http://www.onlinegamesnet.net/javaChat.php?join=YourChannelname - for eksempel, hvis du har kanalen #AllyChan registreret hos dig kan du bruge http://www.onlinegamesnet.net/javaChat.php?join=allychan for at tilkomme det direkte via OnlineGamesNet's hjemmeside.

Nogle af dine medlemmer vil måske besøge mere regelmæssigt. I dette tilfælde bør de overveje at installere en IRC klient, der har noget mere komfort end den basale JavaChat. For Windows brugere anbefaler vi at starte med mIRC - en ofte brugt IRC klient. For installation og nogle tips besøg venligst mIRC installation.

Hvis du har brug for mere information om, hvordan du tilkobler en (beskyttet) kanal besøg venligst this page.


Tilføjelse af brugere til brugerlisten i din kanal


Hvis du nu har nogle venner i din kanal, kan du ligeledes tilføje dem til brugerlisten. På denne måde får de nogle privilegier i kanalen, f.eks operator status (@) eller muligheden for at ændre indstillingerne.

For at kunne gøre dette skal dine venner bruge en AuthServ konto. De kan registreres nemt og helt gratis på vores hjemmeside. Følg dette link: http://www.onlinegamesnet.net/authRegister.php?language=en
Bagefter vil de have et kontonavn, der kan bruges til at tilføje dem til din brugerliste. Du har måske allerede læst nogle af ChanServ commands, den du skal bruge er !adduser *<authnick> <accesslevel>.
Hvis du har brug for mere information om de forskellige adgangsniveauer og selve authnicks, kan du tage et kig her this page.

Husk at alle skal være logget ind med AuthServ for at få han eller hendes privilegier i denne kanal.Få en bruger ud af din kanal

Dette kan gøres ved brug af bans. For at lære, hvordan man bruger dem kan du læse denne side Channel Bans


Ændring af emnet i din kanal


Emnet er infolinjen, der postes i toppen ved tilkobling til kanalen. Som med de fleste ting er der en simpel måde at ændre emnet i kanalen - og også mere indviklede.
Den nemmeste måde er at bruge !topic <text> inde i din kanal. For at få mere variation, kan du også bruge nogle andre farver på teksten. De fleste klienter (f.eks. mIRC) bruger ctrl + k for at åbne undermenuen til valg af farver tag til din tekst. Nogle andre klienter har helt anderledes genveje til det - her er det bedst at google et svar eller læse hjælpefilerne til din klient.

Som nævnt tidligere kan du også indsætte mere "avancerede" emner, der indeholder en fast del og en variabel. På denne måde kan du have et vedvarende emne med mulighed for at lave en nyhedspost i kanalen, hvis nødvendigt.
Hvis du ønsker at finde mere ud omkring dette spørgsmål besøg venligst denne artikel Topicmask.


Ændre indstillinger i din kanal


Samlet set er der en stor mængde af tilgængelige indstillinger for kanaler registreret med ChanServ. Du kan finde en komplet oversigt om der her:here, her vil vi koncentrere os om de mest vigtige og interessante.

Nogle indstillinger er tilgængelige for ChanServ med adgangsniveau 300 og op. Andre kræver højere adgangsniveau i kanalen. Derudover kan kanalejeren tilpasse standardindstillingerne for kanalen, så nogle af mulighederne kan kræver mere eller mindre adgang i din kanal.

På denne side vil vi forklare effekterne og brugen af følgende indstillinger:

 • setters
 • modes/enfmodes
 • givevoice/giveops
 • enftopic/topicsnarf
 • protectAlle ovenævnte (undtagen modes og protect) er lavet med samme syntaks - /cs #channelname set <name-of-mode> <required-access>
Eksempel: /cs #YourChannel set setters 350

 • Indstillinger: setters
  • Brug: /cs #channelname set setters <accesslevel>
   • Eksempel: /cs #YourChannel set setters 400
    • Forklaring: Denne indstilling er en af de vigtigste. Ved brug af denne bestemmer du minimums adgangsniveauet for brug af alle commands kombineret med set i kanalen. Selvfølgelig må personer, der ikke lever op til minimumet ikke ændre en indstilling fastsat til et højere adgangsniveau (end han har) For eksempel med set setters 300 og set enftopic 350 - en bruger med adgangsniveau 300 må bruge set kommandoer, men må ikke ændre enftopic fordi det kræver et højere adgangsniveau. Det gælder også for andre indstillinger.

 • Indstillinger: modes / enfmodes
  • Brug: /cs #channelname set modes +<letter of mode> (or -<letter of mode>)
  • Brug: /cs #channelname set enfmodes <accesslevel>
   • Eksempel: /cs #YourChannel set modes -p+siz Alle de tilgængelige modes kan findes here. De kan opsættes i mange kombinationer + og -.
   • Eksempel: /cs #YourChannel set enfmodes 350
    • Forklaring: Disse indstillinger ombære defaultmodes i din kanal. Modes opsat med kommandoen set modes kan ikke blive ændret af en med lavere adgang i din kanal end det niveau du har bestemt med set enfmodes. For eksempel bruges adgangsniveau 500 til enfmodes, kan ingen udover kanalejeren ændre +i i denne kanal. • Indstilling: givevoice / giveops
  • Brug: /cs #channelname set givevoice (or giveops) <accesslevel>
   • Eksempel: /cs #YourChannel set givevoice 0
    • Forklaring: Med disse to commands, bestemmer du den krævet adgang for at modtage op eller voice i din kanal. Brug eksemplet everyone tilkoblet din kanal vil som minimum få voice (+) uanset hans adgang. Eller ved brug af set giveops 400 vil kun brugere med adgangsniveau 400 eller højere i din kanal vil få op (@).

Dette bevirker ikke en brugers adgang. Så !kick (påkrævet adgangsniveau: 200) vil stadig virke for en med adgangsniveau 200 også selvom han ikke har op (@) i din kanal.

 • Indstilling: enftopic / topicsnarf
  • Brug: /cs #channelname set enftopic (or topicsnarf) <accesslevel>
   • Eksempel: /cs #YourChannel set enftopic 501
    • Forklaring: Ved af disse to indstillinger kan du bestemme (eller bedre: hvilket adgangsniveau) der må ændre defaulttopic (for enftopic) og hvem, der må bruge /topic <yourText> (for topicsnarf) for at overskrive en given defaulttopic i din kanal. Kun kanalejeren må opsætte niveauet 501, så ingen (inklusiv ham) kan overskrive det givne emne.

Hvis du ønsker at have et konstant emne med mulighed for at ændre dele af det, kan du tage et kig i emnet: Topicmask.

 • Indstilling: protect
  • Brug: /cs #channelname set protect <Number-of-protect-level>
   • Eksempel: /cs #YourChannel set protect 2
    • Forklaring: Med denne indstilling bestemmer du om personer på brugerlisten er beskyttet mod kicks/bans. Mulig level spændvidde fra 0 til 3. Husk på at denne beskyttelse kun bevirker aktioner foretaget via ChanServ. !k en eller anden kan blive 'deaktiveret' med denne indstilling, /kick en eller anden (Mens at være 'opped' i kanalen) vil ikke. De forskellige niveauer er:
    • 0 - Alle brugere vil blive beskyttet fra brugere med den samme eller lavere adgangsniveau.
    • 1 - Alle brugere med adgang vil blive beskyttet fra brugere med den samme eller lavere adgangsniveau.
    • 2 - Alle bruger med adgang vil blive beskyttet fra brugere med lavere adgangsniveau.
    • 3 - Ingen vil blive beskyttet.