First steps with your chan/sk

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

Téma tejto stránky


Táto stránka by Vám mala pomôcť s nastavením nanovo registrovaného kanálu. Niektoré časti pri nastavovaní su dôležité, dalšie sú zase len doplnkové a môžu byť vynechané. Táto stránka nenahradzuje ostatné stránky wiki, ale je to stručný obsah toho, čo by ste mali mať na pamäti.

Intro


Po registrácií kanálu ste si asi položili otázku: ako kanál používať, čo môžem robiť, ako si ho nakonfigurovať. Jednoduchá odpoveď: môžete si tu pozvať svojich spoluhráčov a komunikovať s nimi.

Sú tu tiež ďalšie možnosti. Môžete

 • pozvať svojich kamarátov a pridať ich AuthServ účty do zoznamu užívateľov (userlist)
 • nastaviť jedinečnú tému kanálu (topic) a uvítaciu správu (greeting)
 • zmeniť nastavenia a tiež práva ostatných používateľov v kanáli
 • zariadiť si fun-botov, a mnoho iných užitočných (i menej užitočných, ale zábavných) vecíAko na to


Ak ste dostali nejaké nápady, čo si chcete v kanáli zmeniť, budete potrebovať viac informácií o tom, ako na to.
Po prvé by ste si mohli prečítať niektoré hlavné témy wiki, napr. ChanServ - tu sú podrobne vysvetlené všetky príkazy, ktoré môžete použiť.
Nebojte sa, nenecháme vás po tomto bode osamote. Bol to len tip, ako vôbec nájsť tieto príkazy. Teraz budeme pokračovať v "predstavení" niektorých príkazov pomocou príkladov.


Presmerovanie hráčov alebo iných do Vášho kanálu


Pre jednoduchší prístup k Vášmu kanálu si k nemu môžete jednoducho vytvoriť link.
Takto vytvorený link ich "spojí" s miestnosťou pomocou JavaChatu. Link by mal vyzerať nasledujúco: http://www.onlinegamesnet.net/javaChat.php?join=NázovKanálu - napríklad ak sa Váš kanál volá #AllyChan , link bude vyzerať nasledujúco: http://www.onlinegamesnet.net/javaChat.php?join=allychan .

Ak by niektorý mali záujem irc používať častejšie, navrhnite mu nainštalovať niektorý z irc klientov. Ich používanie je komfortnejšie, ako používanie JavaChat klientu. Pre tých, ktorý používajú Windows, odporúčame mIRC. Návod na inštaláciu tohto klientu nájdete na stránke: inštalácia programu mIRC.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako sa pripojiť do "chráneného" kanálu, navštívte túto stránku.


Pridávanie používateľov do userlistu


Ak ste dostali jedného z Vašich známych, môžete ho pridať do userlistu. Týmto môže získať nejaké výhody, napr.: status operátora kanálu (@), možnosť meniť niektoré nastavenia atď.

Lenže pre zaradenie do userlistu bude potrebovať AuthServ účet. Ten si môže registrovať tu: http://www.onlinegamesnet.net/authRegister.php?language=sk
Potom, ako už jeden účet vlastní, ho môžete pridať do userlistu. Ak ste čítali článok obsahujúci príkazy ChanServ -u, mali by ste vedieť, že príkaz, ktorý budete potrebovať, je !adduser *<nick authserv uctu> <level>.
Ak potrebujete vedieť viac o tom, čo vlastne ten level je, navštívte túto stránku.

Pametajte si, aby ste mali prístup k Vášmu kanálu, potrebujete byť prihlásený k Vášmu AuthServ účtu.Ako niekoho vykázať z kanálu

Permanentne môžete používateľov z kanálu pomocou banu. Ak neviete, ako ich používať, navštívte túto stránku.


Zmena témy (topic) kanálu


Topic sa zobrazí pri pripojení sa do kanálu. Ako všade, aj tu sú jednoduché, ale aj komplikovanejšie cesty, ako topic zmeniť.
Najľahšia cesta je použiť príkaz !topic <text> . V texte tiež môžete použiť farby. Vo viacerých klientoch (napr. mIRC) sú farby pod klávesovou skratkou ctrl + k a následne zadanie čísla farby. Ak to vo Vašom kliente nefunguje, pozrite sa na návod na internete.

Ako bolo spomenuté, môžete si dať aj viac 'sofistikovanejšie' témy obsahujúce premennú. Toto Vám umožní zmeniť len určitú časť témy bez komplikovanejších zásahov. Pre viac informácií navštívte stránku topicmask.


Zmeny nastavení vo Vašom kanále


Dohromady je velké množstvo nastavení pre kanál registrovaný s ChanServ -om. Ich vysvetlenie môžete nájsť napríklad aj tu. Teraz Vám predstavíme len tie najdôležitejšie/najzaujímavejšie.

Niektoré z nich sú dostupné len s právami 300 alebo viac. Navyše, vlastník kanálu môže tieto hodnoty upravovať, preto niektoré z týchto možností môžu vyžadovať viac alebo menej práv.

Tu budú vysvetlené nasledujúce možnosti:

 • setters
 • modes/enfmodes
 • givevoice/giveops
 • enftopic/topicsnarf
 • protectVšetky (okrem modes a protect) sa nastavujú rovnakým spôsobom - /cs #názovkanálu set <názov nastavenia> <potrebné práva>
Napríklad: /cs #VášKanál set setters 350

 • Voľba: setters
  • Použitie: /cs #názovkanálu set setters <potrebné práva>
   • Príklad: /cs #VášKanál set setters 400
    • Vysvetlenie: Jedna z najdôležitejších nastavení. Nastavením bude mať každý práva použiť všetky príkazy na kanáli a tiež zmeniť nastavenia kanálu. Samozrejme nie všetky nastavenia. Napríklad ak je setters nastavené na hodnotu 300 a napríklad enftopic na 350, používateľ s právami nebude môcť urobiť žiadne zmeny v nastavení enftopic -u, pretože nemá dostatočné práva. To platí aj pri ostatných podobných prípadoch.

 • Voľba: modes / enfmodes
  • Použitie: /cs #názovkanálu set modes +<mód> (alebo -<mód>)
  • Použitie: /cs #názovkanálu set enfmodes <potrebné práva>
   • Napríklad: /cs #VášKanál set modes -p+siz (všetky dostupné módu kanálov môžete nájsť na tejto stránke).
   • Napríklad: /cs #VášKanál set enfmodes 350
    • Vysvetlenie: Toto nastavenie "chráni" defaultne nastavené kanálové módy. Módy nastavené v set modes nemôžu byť zmenené. Výnimku tvoria používatelia, ktorý majú viac práv, ako je nastavené v set enfmodes. Napríklad, ak je set enfmodesnastavená na 500, nikto iný okrem vlastníka kanálu nebude mať práva na zmenu módov. • Voľba: givevoice / giveops
  • Použitie: /cs #názovkanálu set givevoice (alebo giveops) <min. lvl>
   • Príklad: /cs #VášKanál set givevoice 0
    • Vysvetlenie: Týmito dvoma nastaveniami môžete určiť, aké potrebuje používateľ práva v kanáli, aby dostal operátorské práva (@) alebo hlas (voice, tj: +). Použitím hodnoty 0, každý, kto sa pripojí do kanálu dostane + (alebo @), i keď nie je v userliste. Alebo použitím set giveops 400 dostanú operátorské práva len tí, čo majú práva 400 alebo viac.

To však im ešte nebude zabraňovať v tom, aby používali príkazy (ako !kick, !ban, atď). Napríklad !kick (potrebné práva: 200) bude vedieť používateľ s právami 200 použiť, i keď nemá operátorské práva (@).

 • Voľba: enftopic / topicsnarf
  • Použitie: /cs #názovkanálu set enftopic (alebo topicsnarf) <level>
   • Príklad: /cs #VášKanál set enftopic 501
    • Vysvetlenie: Tieto dva nastavenia definujú kto môže (lepšie povedané: aké minimálne práva človek potrebuje) aby mohol prepísať defaulttopic (pre enftopic) a kto môže použiť /topic <yourText> (pre topicsnarf). Len vlastník kanálu môže nastaviť hodnotu 501, v tomto prípade nikto (vrátane neho) nemôže zmeniť tému kanálu.

Ak chcete mať tému s kanálu s premennou (po príkazu !topic <text> sa zmení len určitá časť), v tom prípade navštívte stránku Topicmask pre viac informácií.

 • Voľba: protect
  • Použitie: /cs #názovkanálu set protect <hodnota(popísaná nižšie)>
   • Príklad: /cs #VášKanál set protect 2
    • Vysvetlenie: Toto nastavenie určuje, kto bude v kanále chránený pred kým (napríklad pred !kick, !ban príkazom atď)... Possible levels range from 0 to 3. Ale pamätajte si, táto ochrana je platná len s príkazmi ChanServ-u. To znamená, že napríklad môžete "vypnúť" príkaz !k , ale ešte vždy bude možné kickovať pomodou klientu (/kick).
    • 0 - Všetci budú chránený pred užívateľmi s rovnakými alebo nižšími právami.
    • 1 - Všetci s právami budú chránený pred užívateľmi s rovnakými alebo nižšími právami.
    • 2 - Všetci s právamibudú chránený pred užívateľmi s nižšími právami.
    • 3 - Nikto nie je chránený/Ochrana je vypnutá.

Outro


Dúfame, že Vám tento krátky návod pomohol. Ak si myslíte, že dačo chýba, napíšte nám na #OGN-wiki na serveri irc.onlinegamesnet.net
http://www.onlinegamesnet.net/javaChat.php?join=OGN-wiki