GameServ/fa

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

GameServ برای نمایش اطلاعات بازی استفاده می شود و جایگزین روبات های پیشین مانند OGame یا OGameOrg شده است. زبان نمایش اطلاعات در آن به تنظیمات زبان شما در اکانت AuthServ دارد. GameServ یک سرویس جهانی در شبکه است، به این معنی که حتی در چنل های "غیر رسمی" نیز حضور دارد.

الگوی دستورات

تمام دستورات به شکل زیر قابل اجرا هستند:

 • <مقدار> <دستور>-
 • <مقدار> <دستور> gs/
 • <مقدار> <دستور> msg GameServ/

دستورات قابل استفاده برای کاربران

 • [*] <اکانت*|نام مستعار> EMAIL
  • ایمیل یکی از اعضای تیم را در صورتی که آن شخص عضو یکی از بازی های موجود در GameServ باشد و ایمیل خود را ثبت کرده باشد، نمایش می دهد.
  • مثال: اکانت* gs email/
  • اگر شما به یکی از بازی های GameServ دسترسی دارید، می توانید از * استفاده کنید تا نتیجه این دستور به صورت عمومی نمایش داده شود.
 • [*] <نام یا شماره سرور> <پسوند>.<بازی> Uni
  • اطلاعاتی در مورد اعضای تیم جهان/سرور شما و اطلاعات تماس آن ها (در صورتی که ثبت شده باشد) نمایش می دهد.
  • مثال: gs uni ogame.org 1/
  • پارامتر "سرور" یک مترادف برای "Uni"است.
  • اگر شما به این بازی در GameServ دسترسی دارید، می توانید از * استفاده کنید تا نتیجه این دستور به صورت عمومی نمایش داده شود.
 • <نام سرور یا جهان> <پسوند>.<بازی> Url
  • لینکی در مورد بازی به شما ارائه می دهد. مانند: یک لینک به صفحه سیاهچال
  • مثال: gs url ogame.org 1/

دستورات قابل استفاده برای اعضای تیم

این دستورات فقط توسط اعضای تیم یک بازی که در GameServ اضافه شده اند قابل استفاده هستند.

 • access
  • دسترسی شما را در تمام جهان ها و سرورهای GameServ نمایش می دهد.
  • مثال: a gs/ یا gs access/
 • [دلیل] <جهان> <بازی> Call
  • تمام اعضای حاضر (آنلاین) یک جهان یا سرور را که حالت away آن ها فعال نیست فرا می خواند. یک پیغام شخصی به همراه دلیل ذکر شده، نام جهان فراخوانده شده و چنلی که در آن فراخوانده شده اند برای آن ها ارسال می گردد.
  • مثال: gs call ogame.org 1 GO S1 needed/
   • در این حالت شخص فراخوانده شده یک پیغام شخصی از طرف GameServ به این دریافت می کند: YourName, XXX called you: GO S1 needed [ no channel specified, Ogame.org universe 1 ]
  • مثال: call ogame.org 1 GO S1 needed- که در چنل ogame.org-team# استفاده شود
   • در این حالت شخص فراخوانده شده یک پیغام شخصی از طرف GameServ به این دریافت می کند: YourName, XXX called you: GO S1 needed [ Ogame.org-team, Ogame.org universe 1 ]
  • اگر عضوی از تیم حالت away را فعال کرده باشد (با استفاده از دستور away/) آنگاه GameServ آن شخص را نادیده می گیرد، همچنین افراد آفلاین را نیز نادیده می گیرد.
  • هر گاه یک عضو تیم چندین اتصال به شبکه داشته باشد و توسط یکی به اکانت AuthServ خود (اکانت تیم) لاگین کرده باشد، پیغام شخصی توسط GameServ فقط به همان اتصال لاگین شده فرستاده می شود.
 • <جهان> <بازی> Check
  • افراد آنلاین تیم را بررسی می کند. این دستور یک لیست از تمام اتصالات لاگین شده اعضای تیم به همراه نام مستعار فعلی آن ها (XXX is online with nick XXX|DND) نمایش می دهد.
  • در صورتی که حالت away برای یک عضو فعال باشد، نام مستعار آن شخص نادیده گرفته می شود (XXX is online but currently away).
  • زمانی که عضو تیم آفلاین باشد، پیغام "Last seen" (آخرین زمان مشاهده عضو بصورت آنلاین) نشان داده می شود (XXX is offline (Last seen: 3 hours and 29 minutes)).
  • فقط اعضای موجود در این لیست قابل فراخوانده شدن هستند (اگر از دستور call استفاده کنید).
  • مثال: gs check ogame.org 1/
 • <بازی> Listunis
  • تمام جهان ها و سرورهای موجود در بازی مورد نظر را نمایش می دهد. در این سرورها می توانید از دستورات check، call، uni استفاده کنید.
  • مثال: gs listunis ogame.org/
 • [دلیل] <مدت زمان> <نام مستعار|الگو> <چنل#> <بازی> TB
  • اگر EnableTB و حداقل یکی از تنظیمات MainChannel، UniChannelMask، UniChannelMask2 فعال شده باشد می توانید یک فرد را در یک چنل که در تنظیمات مورد نظر صدق می کند، بدون داشتن دسترسی در ChanServ به صورت موقت توقیف کنید.
  • اما از این دستور با دقت استفاده کنید! دستوری وجود ندارد که بدون داشتن دسترسی در ChanServ بتوان این توقیف را لغو کرد.
  • مثال: gs tb ogame.org #Ogame.org XXX 1h spam/
 • [<تنظیم>] uset
  • تنظیمات شما را نمایش می دهد. می توانید این تنظیمات را با مشخص کردن <تنظیم> تغییر دهید.
   • Email
   • ایمیل خود را که با دستور gs uni/ (اگر فعال باشد) و gs email/ نشان داده می شود تنظیم کنید.
   • مثال: gs uset email XXX@Ogame.org/

دستورات قابل استفاده برای ادمین ها

این دصتورات فقط توسط ادمین های بازی قابل اجرا هستند.

 • <لینک> <جهان> <بازی> adduni
  • یک جهان را برای این بازی به GameServ اضافه می کند. لینک توسط دستور gs url/ قابل نمایش است.
  • لینک باید بدون //:http در ابتدا و بدون علامت / در انتها وارد شود!
  • برای اضافه کردن جهان بدون وارد کردن لینک از * در قسمت لینک استفاده کنید.
  • مثال: gs adduni ogame.org 1 uni1.ogame.org/
  • جهان ها معمولا مشابه جهان های موجود در بازی هستند و گاهی اوقات جهان هایی مانند "board" و "game" و "admins" و یا غیره وجود دارد. می توانید هر جهانی را که می خواهید اضافه کنید.
 • <جهان> <بازی> deluni
  • یک جهان را در GameServ برای این بازی حذف می کند.
  • مثال: gs deluni ogame.org 1/
 • <اکانت*|نام مستعار> <جهان> <بازی> addgo
  • یک ناظم بازی را به GameServ برای جهان مورد نظر اضافه می کند.
  • اگر GOLevel و UNICHANNELMASK تنظیم شده باشند، یوزر بطور خودکار در چنل وارد شده در تنظیمات دسترسی به ChanServ پیدا می کند.
  • مثال: gs addgo ogame.org 1 XXX/
 • <اکانت*|نام مستعار> <جهان> <بازی> delgo
  • یک ناظم را از GameServ در این جهان حذف می کند.
  • اگر GOLevel و UNICHANNELMASK تنظیم شده باشند و با سطح دسترسی فعلی تفاوت نداشته باشند، سطح دسترسی این ناظم نیز در چنل تنظیم شده حذف می گردد.
  • مثال: gs delgo ogame.org 1 XXX/
 • <اکانت*|نام مستعار> <جهان> <پسوند>.<بازی> addsgo
  • یک مافوق ناظم را به GameServ برای جهان مورد نظر اضافه می کند.
  • اگر GOLevel و UNICHANNELMASK تنظیم شده باشند، یوزر بطور خودکار در چنل وارد شده در تنظیمات دسترسی به ChanServ پیدا می کند.
  • مثال: gs addsgo ogame.org 1 XXX/
 • <اکانت*|نام مستعار> <جهان> <پسوند>.<بازی> delsgo
  • یک مافوق ناظم را از GameServ در این جهان حذف می کند.
  • اگر GOLevel و UNICHANNELMASK تنظیم شده باشند و با سطح دسترسی فعلی تفاوت نداشته باشند، سطح دسترسی این ناظم نیز در چنل تنظیم شده حذف می گردد.
  • مثال: gs delsgo ogame.org 1 XXX/
 • <اکانت*|نام مستعار> <بازی> deleteaccess
  • تمام دسترسی های ناظم و مافوق ناظم را در GameServ برای نام وارد شده حذف می کند.
  • مثال: gs deleteceaccess ogame.org XXX/
 • <لینک> <جهان> <بازی> seturl
  • لینک جدید را برای این جهان قرار می دهد (برای حذف کردن لینک از * استفاده کنید).
  • لینک باید بدون //:http در ابتدا و بدون علامت / در انتها وارد شود!
  • مثال: gs seturl ogame.org 1 uni1.ogame.org/
 • [<تنظیم>] [<مورد>] <بازی> set
  • تنظیمات را نمایش می دهد. می توانید این تنظیمات را با مشخص کردن <تنظیم> و <مورد> تغییر دهید.
  • goname
   • ناظم های شما در دستورات gs uni/ و gs check/ تحت چه عنوانی نمایش داده شوند.
   • به عنوان مثال اگر در بازی شما ناظم ها تحت عنوان GameMaster شناخته می شوند، شما می توانید این مورد را به GameMaster تغییر دهید.
  • sgoname
   • مافوق ناظم های شما در دستورات gs uni/ و gs check/ تحت چه عنوانی نمایش داده شوند.
   • به عنوان مثال اگر در بازی شما مافوق ناظم ها تحت عنوان SuperGameMaster شناخته می شوند، شما می توانید این مورد را به SuperGameMaster تغییر دهید.
  • uniname
   • جهان های شما چه نام دارند و در دستورات gs uni/ یا gs check/ چطور نمایش داده می شوند.
   • شما می توانید آن را به صورت نام سرور، جهان یا هر کلمه مشابه آن انتخاب کنید.
  • golevel
   • سطح دسترسی را مشخص می کند که ناظم ها در چنل تعیین شده با آن سطح اضافه می شوند.
   • مثال: 250
  • sgolevel
   • سطح دسترسی را مشخص می کند که مافوق ناظم ها در چنل تعیین شده با آن سطح اضافه می شوند.
   • مثال: 300
  • UniChannelMask
   • الگوی چنل های جهان شما را مشخص می کند. (قابل استفاده برای اپراتورهای شبکه)
  • UniChannelMask2
   • الگوی دیگری را برای چنل های جهان شما مشخص می کند. (قابل استفاده برای اپراتورهای شبکه)
  • MainChannel
   • چنل اصلی بازی شما را تعیین می کند. (قابل استفاده برای اپراتورهای شبکه)
  • URLSuffix
   • این متن به تمام لینک هایی که توسط دستور gs url command/ نمایش داده می شوند اضافه می گردد.
  • enableTB
   • تعیین می کند که آیا اعضای تیم می توانند از توقیف اضطراری استفاده کنند یا خیر. (برای عملکرد توقیف اضطراری به توضیحات دستور TB مراجعه کنید)
   • 1 برای فعال کردن و 0 برای غیر فعال کردن
  • ShowEmail
   • اگر غیر فعال باشد ایمیل اعضای یک جهان نمایش داده نخواهد شد.
   • 1 برای فعال کردن و 0 برای غیر فعال کردن
  • CallSGO
   • اگر فعال باشد، مافوق ناظم های جهان در زمان هر فراخوانی از این عمل مطلع می گردند.
   • 1 برای فعال کردن و 0 برای غیر فعال کردن
  • ReplaceEMail
   • این متن به عنوان اطلاعات تماس تمام اعضای تیم در دستور gs uni/ نمایش داده می شود. برای نمایش آدرس شخصی اعضاء این مقدار را خالی بگذارید.
   • مثال: http://support.ogame.org
   • اگر می خواهید این متن را حذف کنید از * استفاده کنید.
 • <بازی> TBHistory
  • چندین استفاده آخر از توقیف اضطراری را برای بازی مورد نظر نمایش می دهد.
  • مثال: gs tbhistory ogame.org/