HowToReg/fa

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

در صورتیکه می خواهید از تصاحب چنل خود جلوگیری کنید و مدیریت بهتری بر روی چنل داشته باشید ، باید آن را ثبت کنید.

برای انجام این کار چه چیزهایی نیاز دارم؟

شما به یک اکانت AuthServ نیاز دارید. چطور می توانید یک اکانت داشته باشید؟ می توانید به اینجا مراجعه کنید.

و بعد از آن؟

اگر شما اکانت AuthServ دارید ، وارد چنل help# بشوید. اما در ابتدا باید ببینید که چنل شما دارای ویژگی های نوشته شده در راهنمای ثبت چنل هست یا خیر. در صورتیکه که چنل مطابق با راهنما است ، به چنل help# مراجعه و از دستور support channel registration/ (در برخی مواقع quote HelpServ channel registration/) استفاده کنید و در صورت امکان اطلاعات بیشتری را در دستور ذکر کنید (مانند نام چنل ، نوع فعالیت ، هدف از ایجاد چنل).

در صورتیکه (مانند بسیاری از مواقع) هدف ایجاد یک چنل برای اتحاد است باید موارد زیر را دارا باشد:

  • اجازه سرپرست اتحاد برای ایجاد چنل (یا خودتان سرپرست اتحاد باشید)
  • ذکر کردن جهان و سروری که در آن بازی می کنید
  • به کار بردن مخفف و نام کامل اتحاد به عنوان نام چنل

اگر این موارد را انجام دهید ، ثبت چنل در کمترین زمان انجام خواهد شد.

اکنون چنل خود را ثبت کرده ام. چکار باید انجام بدهم؟

شما می توانید لیست کامل دستورات ChanServ را در اینجا بیابید.

توجه: در توضیحات لینک هایی قرار دارد. هر زمان که در توضیحات یک دستور به دستوری دیگر اشاره شده است می توانید از آن لینک برای مراجعه به آن دستور استفاده کنید.

همچنین می توانید نگاهی به قسمت راهنمای مراحل اولیه چنل بیاندازید.