MemoServ/pl

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

MemoServ

MemoServ'a można używać poprzez następujace komendy:

 • /ms POLECENIE działa w całej sieci
 • /MemoServ POLECENIE - działa w całej sieci
 • /msg MemoServ@Services.OGamenet.net POLECENIE - działa w całej sieci
 • _POLECENIE - działa na zarejestrowanych kanałach

Pisanie i czytanie wiadomości

Aby napisać (i wysłać) wiadomość do kogoś użyj:

 • /ms SEND <Nick|*konto> <wiadomość>

Pamiętaj o * przed nazwą konta Authserv, jeżeli 'cel' jest teraz offline lub nie znasz jego aktualnego nicku. Uzywając tego, wiadomość zostanie dostarczona do właściciela konta.

Jeżeli otrzymałeś jedną lub więcej wiadomości, powinieneś użyć /ms READ <ID> aby przeczytać wiadomość o określonym 'ID'. ID zostanie wyświetlone w momencie, kiedy MemoServ poinformuje Cię o nowych wiadomościach - np. (-MemoServ- You received a new message from 'NN'. (ID: 0)), lub kiedy sprawdzasz listę wiadomości.


Lista wiadomości

 • /ms LIST - Wyświetlanie listy wiadomości

Przykład:

MemoServ ID  from    Sending time
MemoServ 0	NN	08:19 PM, 02/24/2009
MemoServ Found 1 matches.

Widzisz tutaj ID, konto nadawcy wraz z datą i godziną o której wiadomość została odebrana.


Kasowanie wiadomości

 • /ms DELETE <ID> - Kasowanie konkretnej wiadomości
 • /ms DELETE ALL - Kasowanie wszystkich wiadomości, należy korzystać z tej opcji ze szczególną ostrożnością.


Ustawienia

Jest kilka różnych ustawień na temat jak i czy chcesz otrzymywać powiadomienia o wiadomościach. Ustawienia mogą być zmieniane poprzez "/ms SET <mode> <on/off>". Możliwe ustawienia:

 • AUTHNOTIFY - (otrzymujesz powiadomienie podczas autoryzacji do Authserv)
 • NOTIFY - (dostajesz powiadomienie w momencie otrzymania wiadomości)
 • PRIVATE - (to pozwala pozwala na pozostawienie Tobie wiadomości tylko osobom które mają dostęp przynajmniej na jednym kanale na którym ty także posiadasz dostęp)

Pozostałe komendy:

 • EXPIRY pokazuje aktualne ustawienia kasowania starych wiadomości
 • STATUS pokazuje aktualny status MemoServ'a
 • VERSION aktualną wersję