MemoServ/sk

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

MemoServ

So službou MemoServ môžeš použiť nasledujúce príkazy:

 • /ms PRÍKAZ použiteľné na celej sieti
 • /MemoServ PRÍKAZ použiteľné na celej sieti
 • /msg MemoServ@Services.OGamenet.net PRÍKAZ použiteľné na celej sieti
 • _PRÍKAZ použiteľné len v registrovaných miestnostiach (s ChanServ-om)

Písanie a čítanie správ

Pre písanie (a posielanie) správ použi: '"/ms SEND <Aktuálny_nick alebo *AuthServ-účet> <správa>". Samozrejme bez úvodzoviek a hranatých zátvoriek. Pametaj si, že ak používaťeľ nie je online, musíš nahradiť nick frázou *AuthServ-účet. Vtedy sa správa doručí po tom, ako sa používateľ pripojí a prihlási.

Ak si dostal jednu alebo viac správ, môžeš použiť príkaz "/ms READ <ID>". ID je číslo správy. ID správy zistíš napríklad vtedy, keď ťa na to upozorní MemoServ - napríklad: (-MemoServ- You received a new message from 'NN'. (ID: 0)), alebo ak si ju zistíš v prehľade.


Prehľad správ

Prehľad môžeš zobraziť príkazom "/ms LIST" a nasledujúci výpis by mal vyzerať približne takto:

[[MemoServ|MemoServ]] ID  from    Sending time
[[MemoServ|MemoServ]] 0	NN	08:19 PM, 02/24/2009
[[MemoServ|MemoServ]] Found 1 matches.

Tu vidíš ID správy, nick toho, kto správu poslal a čas, kedy bola správa poslaná.


Mazanie správ

Pre zmazanie správ môžeš použiť "/ms DELETE <ID>". Ďalšia možnosť je použiť príkaz "/ms DELETE ALL" pre zmazanie všetkých správ. Tento príkaz by však mal byť použitý opatrne, keďže ním zmažeš všetky svoje správy.


Nastavenia

Pre službu MemoServ existuje ešte niekoľko nastavení, ktoré nastavuješ príkazom "/ms SET <mode> <on/off>".

 • EXPIRY Zobrazuje aktuálne nastavenie pre mazanie starých správ
 • STATUS Pár informácií o aktuálnom stave služby MemoServ
 • VERSION Zobrazuje aktuálnu verziu služby MemoServ