OGN ZNC/cs

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

Tato stránka je vytvořena za účelem poskytnutí základních informací o bouncer službách - konkrétně ZNC, které poskytuje OnlineGamesNet všem plným členům týmů GameForge her (tzn. ne pro trial členy týmů). Tento návod může pomoci i při nastavování ZNC od jiných poskytovatelů, ale ne ve všech případech.


Co je to ZNC?

ZNC je pokročilý bouncer (záznamník), který zůstane připojen k IRC i po tvém odpojení, takže IRC klient se může odpojit bez ztráty chatovací relace. ZNC má různá nastavení, která ti dovolují zaznamenávat zprávy z kanálů, tvých soukromých konverzací i poté, co se odpojíš. Škála možných nastavení je však mnohem větší.

Zažádání o ZNC a podpora

Pokud jsi plný člen teamu (ne trial) jakékoli GameForge komunity a měl bys zájem o naše ZNC, můžeš o něj zažádat pomocí Nástroje žádostí, nebo na kanále #OGN-BNC, kde si musíš otevřít ticket pomocí příkazu /obs <Tvůj problém>

Doporučujeme používat mIRC, naše příkazy jsou navženy pro tohoto klienta a celé nastavování ZNC je tím značné jednodušší.

Na základní otázky se můžeš ptát v #OGN-BNC, pokud ti tam nikdo neporadí, otevři si ticket.

Příkazy pro ZNC a nastavení

Nejsou uvedeny všechny příkazy!

Servery ZNC a webové rozhraní

Tady nalezneš odkaz na webové rozhraní pro každý ze serverů našich ZNC. Podívej se do nastavení serveru (nebo se zeptej někoho z BNC personálu), aby jsi se dozvěděl, který server používáš:

Server Port SSL Port Webové rozhraní
1 33333 43333 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33333/
2 33334 43334 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33334/
3 33335 43335 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33335/
4 - - Due to technical reasons skipped
5 33337 43337 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33337/
6 33338 43338 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33338/

Výchozí moduly a jejich dostupná nastavení

 • status
  • Přes *status můžeš nastavovat obecná natavení. Také slouží k vypisování různých informací. Část z příkazu /msg *status může být v mIRC nahrazena za /znc.
   • /msg *status Help - Zobrazí všechny příkazy, které souvisí s *status, nicméně je všechny nemůžeš použíávat.
   • /msg *status Version - Zobrazí aktuální verzi ZNC.
   • /msg *status ListChans - Vypíše všechny kanály, ve kterých jsi.
   • /msg *status ListNicks <#kanál> - Vypíše všechny nicky z daného kanálu.
   • /msg *status ListClients - Vypíše všechny klienty, kteří jsou připojeni k tvému ZNC
   • /msg *status ListServers - Vypíše všechny servery
   • /msg *status Detach <#kanál> - Oddělí kanál (V kanále stále zůstaneš, ale nebudeš z něj dostávat zprávy a pro tebe to bude vypadat, že v kanále vůbec nejsi), v mIRC můžeš také použít /detach #kanál. Do kanálu se můžeš znovu plné připojit příkazem /join #kanál. Tato funkce může spolupracovat s modulem autoattach, který tě za různých podmínek vrátí do kanálu, ze kterého ses oddělil - podívej se níže na nastavení tohoto modulu.
   • /msg *status Topics - Zobrazí topicy ve všech tvých kanálech.
   • /msg *status PlayBuffer <#kanál> - Znovu přehraje buffer[1] z daného kanálu
   • /msg *status ClearBuffer <#kanál> - Vymaže buffer[2] pro daný kanál
   • /msg *status ClearAllChannelBuffers - Vymaže buffer[3] pro všechny kanály
   • /msg *status SetBuffer <#kanál> [linecount] - Nastaví počet zpráv, které dostaneš z daného kanálu poté, co se připojíš. [linecount] je číslo od 0 do 2000 (lajn).
   • /msg *status Jump - Znovu tě připojí k IRC.
   • /msg *status Disconnect - Odpojí tě z IRC
   • /msg *status Connect - Znovu tě připojí k IRC.
   • /msg *status Uptime - Zobrazí jak dlouho ZNC běží.
   • /msg *status ShowMOTD - Zobrazí zprávu dne pro ZNC
 • Usermod
  • Zde můžeš nastavit své realname, mód dovolené anebo LoC
   • /msg *usermod set realname <tvé realname> - Změní tvé realname (zobrazováno ve /whois vedle nicku)
   • /msg *usermod set vacation on/off - Zapne / vypne mód dovolené - ten brání smazání tvého ZNC při neaktivitě, která přesáhne 2-3 týdny. Pokud víš že na delší dobu nebudeš připojen k ZNC, můžeš si tento mód zapnout, abys zabránil smazání svého ZNC z důvodu neaktivity.
   • /msg *usermod set loc <AuthName>:<AuthPass> - Nastaví LoC, díky kterému získáš týmoví práva na IRC, např. zvýšený limit kanálů apod. Příklad: /msg *usermod set loc AuthServÚčet:AuthServHeslo
 • simple_away
  • Automaticky tě nastaví away na IRC poté, co se odpojíš od ZNC.
   • /msg *simple_away help - Zobrazí nápovědu a příkazy pro simple_away.
   • /msg *simple_away Reason [<text>] - Zobrazí a volitelně nastaví away důvod (zobrazovaný ve /whois).
   • /msg *simple_away Timer - Zobrazí aktuální čas jak dlouho bude čekat před tím, než tě nastaví jako away.
   • /msg *simple_away SetTimer <čas> - Nastaví čas, po kterém tě označí po odpojení jako away (v sekundách).
   • /msg *simple_away DisableTimer - Vypne čekací čas před tím, než tě nastaví away.
 • perform
  • Vykoná příkazy při připojení.
   • /msg *perform help - Zobrazí všechny příkazy
   • /msg *perform add <příkaz> - Přidá příkaz. Můžeš použít %nick% jako tvůj aktuální nick. Touto cestou můžeš zajistit, aby ti byly po připojení nastaveny některé uživatelské módy apod. Příklad: /msg *perform add mode %nick% +xinIt.
   • /msg *perform list - Zobrazí aktuální přidané příkazy do perform
   • /msg *perform del <číslo> - Smaže jeden příkaz z perform - jejich čísla najdeš v /msg *perform list.
   • /msg *perform execute - Spustí všechny perform příkazy.
   • /msg *perform swap <číslo> <číslo> - Přehodí pořadí aktuálních příkazů.
 • autocycle
  • Znovu se připojí do kanálu, pokud jsi v kanále sám a nemáš op.
   • Ve výchozím nastavení je nastaveno pro všechny kanály, ve kterých jsi, ale můžeš použít /msg *autocycle del * a /msg *autocycle add <#kanál> pro přidání pouze některých kanálů. Možno používat zástupné znaky.
 • buffextras
  • Přidá zprávy o změně nicku, připojení se a odpojení z kanálu, změny topicu apod. do přehrávání tvého bufferu[4].
   • Nemá žádná nastavení, modul ti může vypnut personál BNC.
 • kickrejoin
  • Provede znovu připojení do kanálu po kicku.
   • /msg *kickrejoin setdelay <sekundy> - Nastaví zpoždění, po kterém se znovu připojíš do kanálu.
   • /msg *kickrejoin showdelay - Zobrazí aktuální zpoždění.

Další moduly, které ti mohou být aktivovány

Tyto moduly nemáš ve výchozím nastavení zapnuty. Můžeš se zeptat personálu BNC, pokud bys je chtěl využívat a chceš je zapnout. U každého modulu (pokud je možné ho nastavovat) si můžeš zobrazit nápovědu příkazem /msg *module help.

 • autoattach
  • Autoattach sleduje kanály, ze kterých ses oddělil příkazem /detach a znovu tě do kanálu připojí, pokud se v kanále vyskytuje aktivita, kterou jsi přidal do svého autoattach seznamu. O oddělování kanálů si můžeš přečíst v časti tohoto článku, který se zmiňuje o *status.
   • /msg *autoattach Add - Přidá záznam, můžeš použít !#kanál pro negaci a * jako zástupný znak.
   • /msg *autoattach Del - Odebere záznam, musí přesně odpovídat.
   • /msg *autoattach List - Zobrazí všechny záznamy.
 • autoop
  • Tento modul automaticky uděluje op uživatelům, které jsi přidal do svého osobního seznamu. Pokouší se používat CRAM-MD5 pro zvýšení bezpečnosti, ale vždy bys měl tento modul používat s rozvahou. Zabezpečená verze přidávání je možná pouze pokud mají oba uživatelé ZNC a je náročnější jak na nastavení, tak na používání. Zmíním se zde o nezabezpečené verzi. Ale i v případě používání této verze s OGN a jeho FakeHosty je také celkem bezpečná.
   • /msg *autoop AddUser <uživatel> <hostmaska> __NOKEY__ [kanály] - Přidá uživatele do tvého autoop seznamu. Musíš uvést masku pro tohoto uživatele ve tvaru nick!ident@host (např. *!*@xxx.user.OnlineGamesNet - pro uživatele s AuthServ účtem "xxx" a pro všechny jeho nicky a identy). Kanály jsou kanály, kde chceš uživateli udělit OP. Můžeš používat zástupné znaky. __NOKEY__ by mělo být zachováno v této formě. Pokud chceš používat autoop s klíčem pro jiná ZNC, zeptej se personálu BNC, jak to nastavit, nebo si to vyhledej sám.
   • /msg *autoop List - Zobrazí všechny záznamy s uživateli a kanály.
   • /msg *autoop DelUser <uživatel> - Smaže uživatele ze seznamu autoop.
   • /msg *autoop AddChans <uživatel> <kanál> [kanál] - Přidá kanál existujícímu uživateli.
   • /msg *autoop DelChans <uživatel> <kanál> [kanál] - Smaže kanál od existujícího uživatele.
 • autoreply
  • Tento modul za tebe automaticky odpovídá na query, pokud nejsi připojen k ZNC.
   • /msg *autoreply Set <odpověď> - Nastaví novou odpověď
   • /msg *autoreply Show - Zobrazí aktuální query odpověď
 • autovoice
  • Tento modul za tebe uděluje voice uživatelům, kteří se připojí do daného kanálu a máš je uvedeny s autovoice seznamu.
   • /msg *autovoice AddUser <uživatel> <hostmaska> [kanály] - Přidá uživatele do tvého autovoice seznamu. Musíš uvést masku pro tohoto uživatele ve tvaru nick!ident@host (např. *!*@xxx.user.OnlineGamesNet - pro uživatele s AuthServ účtem "xxx" a pro všechny jeho nicky a identy). Kanály jsou kanály, kde chceš uživateli udělit voice. Můžeš používat zástupné znaky. Příklad: /msg *autovoice AddUser * * #kanál - Každý kdo se připojí do #kanál obdrží voice.
   • /msg *autovoice List - Zobrazí všechny záznamy s uživateli a kanály.
   • /msg *autovoice DelUser <uživatel> - maže uživatele ze seznamu autovoice.
   • /msg *autovoice AddChans <uživatel> <kanál> [kanál] - Přidá kanál existujícímu uživateli.
   • /msg *autovoice DelChans <uživatel> <kanál> [kanál] - Smaže kanál od existujícího uživatele.
 • block_motd
  • Blokuje MOTD (message of the day - zpráva dne) z IRC, takže tvému klientu není zasílána. Nemá žádná nastavení.
 • charset
  • Normalizuje (tj. převede) kódování znaků. Nemá žádná uživatelská nastavení, jediná nastavení ti může provést personál BNC.
 • Clearbufferonmsg
  • Tento modul se pokouší překonat mezeru mezi tím, abys byl zaplaven starým bufferem[5] pokud máš KeepBuffer=true; a možnými chybějícími zprávami, pokud jsi odpojen na ping timeout (ztratíš připojení), pokud máš KeepBuffer=false.
  • Co tento modul dělá je, že vyprázdní buffer[6] pokud vidí příchozí zprávu od uživatele, která indikuje že uživatel je živý a připojený. V kombinaci s nastavením KeepBuffer=true minimalizuješ spam bufferu[7], zatímco řešíš problém o možném postrádání zpráv kvůli timeout odpojení. Nemá žádná nastavení
 • clientnotify
  • Upozorní uživatele o nových příchozích připojeních k tvému uživateli (ke tvému ZNC). Nemá žádná nastavení
 • crypt
  • Tento modul byl navržen, aby byl kompatibilní s CBC módem mircryption. Šifruje konverzace na kanálech nebo v query.
   • /msg *crypt SetKey <#kanál|Nick> <Klíč> - Nastaví šifrovací klíč. Od této chvíle budou všechny zprávy zaslané danému cíli šifrovány. Obdržené zprávy budou automaticky dešifrovány.
   • /msg *crypt DelKey <#kanál|Nick> - Smaže existující klíč.
   • /msg *crypt ListKeys - Zobrací všechny klíče.
 • ctcpflood
  • Tento modul se snaží blokovat záplavu ctcp. Nemá žádná nastavení
 • disconkick
  • Tento modul tě vyhodí ze všech kanálů ve kterých jsi, pokud je ZNC odpojeno od serveru. Nemá žádná laditelná nastavení.
 • fakeonline
  • Tento modul předstírá online status ZNC-*users (uživatelů), takže příkazy ISON a WHOIS do *status např. vrátí něco, co způsobí, že IRC klient věří, že uživatel je online. Toto pomáhá při query s těmito uživateli u specifických IRC klientů, jako např. Colloquy, který vykonává online kontrolu otevřených query oken.
 • flooddetach
  • Tento modul tě oddělí z kanálu, který je zahlcován. Nemá žádná nastavení
 • keepnick
  • Tento modul se snaží získat tvůj primární nick. Měl by pracovat sám o sobě, nicméně můžeš sám modul vypínat a zapínat.
   • /msg *keepnick enable - Modul se bude pravidelně snažit získat tvůj primární nick.
   • /msg *keepnick disable - Modul přestane získávat tvůj primární nick.
   • /msg *keepnick state - Řekne ti, zde se modul zrovna snaží změnit tvůj nick na tvůj primární nick.
 • notes
  • Tento modul ukládá a zobrazuje krátké poznámky používáním páru klíč/poznámka a ukazuje to je po připojení. Poznámky jsou také dostupné přes webové rozhraní.
   • /msg *notes Add <Klíč> <Poznámka> - Přidá novou poznámku.
   • /msg *notes Del <Klíč> - Smaže existující poznámku.
   • /msg *notes Mod <Klíč> <Poznámka> - Upraví existující poznámku.
 • raw
  • Pokud je tento modul zapnutý, bude ti uživatel *raw psát veškerou aktivitu na serveru, jako např.:
<*raw> IRC -> [:flederohr!chatzilla@moz-1611319.dip0.t-ipconnect.de JOIN :#firefox]
<*raw> IRC -> [:firebot!firebot@moz-8BCFA482.carolina.res.rr.com PRIVMSG #firefox :welcome!]
<*raw> IRC -> [:Beebs!chatzilla@moz-8A98A72C.dsl.vic.optusnet.com.au PART #firefox :]
<*raw> YOU -> [privmsg #firefox :hm]
<*raw> IRC -> [:YaH!chatzilla@CBBA83DF.DB9F27F7.34E5CF41.IP QUIT :Ping timeout]
  • Nemá žádná nastavení
 • route_replies
  • Pokud se připojíš k jednomu ZNC s několika klienty, můžeš vidět mnoho neužitečných věcí, jako např. odpovědi /who. Tento modul toto sladí tím, že tyto odpovědi zasílá pouze klientu, který je vyžádal a ne všem klientům.
   • /msg *route_replies silent [yes/no] - Povolí/zakáže timeout zprávy
   • /msg *route_replies silent - Zkontroluje, zda jsou timeout zprávy povoleny nebo zakázány
 • savebuff
  • Tento modul ukládá tvé buffery[8] z kanálů do šifrovaného souboru, takže mohou přežít restarty. Nemá žádná nastavení.
 • schat
  • Díky tomuto modulu můžeš vést zabezpečené DCC konverzace s někým jiným, kdo také používá tento modul.
  • Pokud je schat vyvolán, můžeš si s druhou osobou chatovat v query, která vypadá jako (s)<nick>.
   • /msg *schat chat <nick> - Vyžádá zabezpečený chat s <nick>, Tento uživatel také potřebuje ZNC se zapnutým modulem *schat. Může být nahrazeno příkazem /schat nick.
   • /msg *schat list - Zobrazí všechny zahájené chaty.
   • /msg *schat close <nick> - Zavře chat.
   • /msg *schat timers - Zobrazí související časovače.
 • stickychan
  • Tento modul tě může "přilepit" ke kanálu, takže pokud kanál omylem odklikneš, znovu se ti objeví.
  • Pokud kanál v klientu partneš (opustíš příkazem /part), ZNC to zachytí a zabrání, aby to bylo odesláno IRC serveru. Tvůj klient se okamžitě vrátí do kanálu.
  • Pokud jsi násilím odpojen z kanálu, také se do něj automaticky znovu připojíš.
   • /msg *stickychan stick #kanál <heslo> - Přichytí tě ke kanálu (s heslem).
   • /msg *stickychan unstick #kanál - Odepne tě z kanálu.
 • watch
  • Díky tomuto modulu můžeš sledovat aktivitu daného uživatele a/nebo daných vzorů a odesílá text do speciálního query okna. Toto se ti může hodit, pokud např. chceš zaznamenat všechny zprávy, které obsahují tvůj nick.
   • /msg *watch Add <HostMaska> [Cíl] [Vzor] - Používá se k přidání záznamu, který má být sledován. HostMaska je hostmaska sledovaného objektu, zástupné znaky jsou povoleny, Cíl je název query okna, kde ti budou zobrazovány výsledky daného sledování a vzor je používán pouze pokud se chceš zaměřit na zprávy, které odpovídají danému vzoru. Např. můžeš použít *%nick%* jako vzor, pokud chceš mít okno s highlightem (se veškerými zprávami, kde byl zmíněn tvůj nick).
   • /msg *watch SetSources <Id> - Nastaví zdrojové kanály, které tě u daného sledování zajímají. Zástupné znaky jsou povoleny.
   • /msg *watch List - Zobrazí veškeré záznamy, které sleduješ.
   • /msg *watch Del <Id> - Smaže Id ze seznamu sledovaných záznamů.
   • /msg *watch Clear <Id> - Smaže všechny záznamy.
   • /msg *watch Disable <Id | *> - Vypne (ale nesmaže) záznam.
   • /msg *watch Enable <Id | *> - Povolí vypnutý záznam.
   • /msg *watch Buffer [počet] - Zobrazí/nastaví množství zaznamenaných zpráv, zatímco jsi oddělen z kanálu.
   • /msg *watch Dump - Vypíše seznam všech aktuálních záznamů, aby mohly být použity později.

Poznámky

^[1] buffer = obsah vyrovnávací paměti tvého ZNC, obsahující zaznamenané zprávy