Rules/nl

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

Regels voor pagina's op de OnlineGamesNet wiki

§1 - Accounts

Iedereen mag een account registreren op deze wiki. Maar, het is verboden om meerder accounts te registeren om bijvoorbeeld een ban te omzeilen of om activiteit te neppen op een bestaand artikel.
Accountnamen die overeenkomen met zogenaamde "badwords" (sexistische, historische of ongepaste tekens) mogen worden verwijderd en/of hernoemd worden door de leiding van de wiki.
Voor een overzicht van de bestaande rangen, bezoek de GroepsRechten pagina.

§2 - Het maken/aanpassen van artikels

Iederen (ook ongeregistreerde gebruikers) mogen hun eigen gebruikerspagina, maar ook nieuwe artikels maken die vallen onder de GNU Free Documentation License 1. Ze mogen ook bestaande artikels aanpassen zolang de inhoud van de artikels beter wordt en de artikels niet zijn beschermd.
Het OGN Wiki team heeft het recht om artikels van elke bijdrager aan te passen of te verwijderen, bijvoorbeeld als de inhoud van het artikel copyrights schendt of het illigale data bevat. Pas op, dat het verprutsen van artikels door doelloze aanpassingen kan resulteren in een blokkering van je account op deze wiki (zie §6 voor meer informatie).

§2.1 - Het maken van vertaalde artikels

Met het oog op een mogelijkheid tot meerdere talen van deze wiki, eisen we van elke bijdrage, die met algemene commando's of een service te maken hebben, dat ze ten minsten in het Engels, en in de taal van je keuze worden geschreven. Dit verzekerd dat elke gebruiker die jouw taal niet spreekt, een Engels artikel zal kunnen lezen om een indruk te krijgen.

§2.2 - Het maken van gebruiker-pagina's, project/kanaal presentaties

Alhoewel het presenteren van IRC gerelateerde projecten (bv BNC aanbieders, alternatieve kanaalbots en spel gerelateerde projecten) is toegestaan op deze wiki, moet je er wel rekening mee houden dat er een minimaal aantal pagina's moet worden onderhouden. Bijdragen die alleen enkele regels bevatten of die helemaal geen informatie geven, kunnen leiden tot het moeten bijwerken van de artikels op vraag van het Wiki personeel. Indien hier geen gehoor aan word gegeven binnen een bepaalde tijd, kan het leiden tot verwijdering van het artikel of de content.

§3 - Het plaats van commentaar bij aanpassingen

Elke aanpassing van een reeds bestaand artikel moet worden voorzien van commentaar, daarin moet worden uitgelegd waarom die aanpassing is gemaakt. Indien er geen commentaar of uitleg is gegeven, bestaat de kans dat je aanpassing wordt verwijderd.

§4 - Het verwijderen van artikels

Geregistreerde en/of niet geregistreerde gebruikers op deze wiki mogen geen bestaande pagina's verwijderen. Als je het gevoel hebt dat een onderwerp niet nodig is, kun je dat vragen en uitleggen op de discussie pagina van dat speficieke onderwerp.
Als je een artikel ontdekt dat in conflict is met de regels van deze wiki, or de algemene wet, waarschuw dan zo snel mogelijk een teamlid; het liefste via IRC in #OGN-wiki.

§5 - Adverteren / Spam

Adverteren van welke aard dan ook - bv. spellen, producten, thievery-links en gelijknamige content - is verboden op deze wiki. Het overtreden van deze regel kan leiden tot een tijdelijk, of permanente blokkering van deze wiki - afhankelijk van de geposte content.

§6 - Vandalisme

Vandalisme, ook bekend als het nutteloos bewerken en vervalsen van artikels is verboden op deze wiki. Gebruikers die deze regel breken, kunnen mogelijk worden gewaarschuwd door het Wiki team. Het herhaaldelijk breken van deze regel kan leiden tot het blokkeren van jou, of je account van deze site.

§7 - Illegale Inhoud

Artikels die inhoud bevatten die niet geschikt zijn voor deze wiki (bv. sexistisch, rasistisch, niet-relevante onderwerpen) mogen zonder waarschuwing worden verwijderd door het Wiki team. Inhoud die niet aan specifieke redenen voldoen, of die niet voldoen aan de minimumnormmen (zie §2.2 voor meer informatie) mogen worden verwijderd indien het verzoek om bijwerking niet wordt nageleefd door de auteur.

§8 - Foto's en bestanden

Geregistreerde gebruikers mogen bestanden uploaden om bestaande, of nieuwe artikels te verbeteren (toegestane extenties: png, gif, jpg, jpeg). Maar we vragen alle gebruikers alleen de benodigde bestanden up te loaden. Bestanden die niet worden gebruikt nadat ze zijn upgeload, mogen door het Wiki team worden verwijderd als er aan de auteur is gevraagd het specifieke bestand te gebruiken.

§9 - Overig

OGN wiki management en team hebben het recht deze regels te interpeteren indien er onduidelijkheid bestaat over deze wijze waarop ze van toepassing zijn op uw situatie.
Het management heeft ook het recht deze regels te wijzigen in verband met juridische of andere redenen indien dit nodig is, en gebruikers kennis te laten geven hiervan op de startpagina.