Rules/sk

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

Pravidlá stránok OGN Wiki

§1 - Účet

Každý si môže registrovať na tejto wiki jeden účet.
Názvy účtov, ktoré budú nevhodné (rasizmus, sex a pod.), budú vymazané.
Pre zoznam skupín kliknite tu: práva skupiny používateľov.

§2 - Tvorba/úprava článkov

Každý môže pridať nové články, ktoré potom budú uverejnené pod licenciou GNU Free Documentation License 1.2.
Ďalej, tím OGN Wiki má právo tieto články mazať alebo meniť podľa vlastného uváženia. Znehodnotenie iných článkov je zakázané, v tomto prípade môže byť vaše konto zablokované.

§2.1 - Stránky nepísané anglicky

Táto Wiki je viacjazyčná. Avšak Vás prosíme, aby ste svoje články okrem Vášho jazyku zverejnili aj v anglickom jazyku. To znamená, že ak dakto nerozpráva Vašim jazykom, vždy môže nájst pomoc v anglickom texte.

§2.2 - Tvorenie vlastných stránok, prezentácia projektov/kanálov

Je dovolená akákoľvek tvorba stránok, ak ich obsach bude súvisieť s IRC (napr: bnc, boti, projekt súvisiaci s niektorou hrou od GameForge). Tieto stránky musia byť udržiavané. Stránky obsahujúce 1-2 riadky, bez akejkoľvek informačnej hodnoty, budú vymazané.

§3 - Podpisovanie/komentovanie zmien

Pri každej zmene už existujúceho článku treba túto zmenu zdôvodniť. Ak sa tak nestane, zmena môže byť vrátená do stavu pred úpravou alebo patrične zmenená, ak daný kontext nebude dávať nijaký zmysel.

§4 - Mazanie obsahov

Neregistrovaný, ale ani registrovaný používatelia tejto Wiki nemajú oprávnenie zmazať žiadny obsah. Ak si myslíte, že niektorá stránka by mala byť zmazaná, zdôvodnite to v diskusií stránky.
Ak nájdete obsah, ktorý je v rozpore s pravidlami, neodkladne sa skontaktujte so členom tímu OnlineGamesNet Wiki na irc v miestnosti #OGN-wiki.

§5 - Reklama / Spam

Všetky reklamy sú zakázané. Porušenie tohto bodu znamená vylúčenie z Wiki.

§6 - Vandalizmus

Vandalizmus je prísne zakázaný. Porušenie tohto bodu znamená vylúčenie z Wiki.

§7 - Nelegálny obsah

Nevhodné stránky (sexuálny obsah, politický obsah, rasizmus, a pod.) sú zakázané a budú okamžite zmazané.

§8 - Obrázky a súbory

Registrovaný užívatelia môžu nahrávať obrázky za účelom zlepšenia kvalít článkov. Povolené súbory sú: png, gif, jpg, jpeg. Prosíme Vás, aby ste nahrávali len potrebné súbory. Nepotrebné/nepoužívané budú zmazané.

§9 - Rôzne

Tím OGN Wiki si vynahradzuje tieto pravidlá interpretovať pre Vašu situáciu, ak nie ste si istý, ako platia vo Vašej situácií.
Tým má právo tieto pravidlá hocikedy zmeniť, a o týchto zmenách Vás informovať na hlavnej sránke.