SpamServ/cs

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

SpamServ (anglicky: Spam service bot) je SRVX antispamový modul, který je spuštěn s cílem zabránit přílišnému zahlcování kanálů textem, zprávami o připojení, reklamou a jiným typem spamu.

Od srpna roku 2010 byl SpamServ na OnlineGamesNet upgradován na nejnovější verzi, která zajišťuje detailnější nastavení, jak postupovat při ochraně proti spamu.
Díky těmto postupům mohou majitelé kanálu/administrátoři upřesnit nežádoucí text a akce ve svých kanálech. Možnosti budou popsány níže.

Příkazy pro SpamServ

Všechny příkazy můžeš používat následujícími způsoby:

 • $<příkaz> <podpříkaz> [nastavení [hodnota]]
 • /ss #kanál <příkaz> <podpříkaz> [nastavení [hodnota]]
 • /msg SpamServ@Services.OnlineGamesNet.net #kanál <příkaz> <podpříkaz> [nastavení [hodnota]]

DŮLEŽITÉ: Některé IRC klienty nemusí podporovat všechny způsoby zadání příkazu.

Příkazy

 • Register: Zaregistruje nový kanál (dostupné pouze pro personál sítě).
 • Unregister: Odebere SpamServ z registrovaného kanálu (dostupné pouze pro majitele kanálu a personál sítě).
 • Move: Přesune SpamServ do jiného kanálu (dostupné pouze pro personál sítě).


 • Set: Změní různá nastavení kanálu.
 • Stats: Zobrazí počet uživatelů, kteří byli potrestáni SpamServem.
 • Addbadword: Přidá nevhodné slovo do seznamu nevhodných slov kanálu.
 • Delbadword: Smaže nevhodné slovo ze seznamu nevhodných slov kanálu.
 • Listbadword: Zobrazí všechny záznamy v seznamu nevhodných slov kanálu.
 • Addexception: Přidá výjimku do seznamu výjimek nevhodných slov.
 • Delexpection: Smaže výjimku ze seznamu výjimek nevhodných slov.
 • Listexpection: Zobrazí všechny záznamy v seznamu výjimek nevhodných slov.

Typy SpamServ skenů

Nejdůležitější příkaz pro majitelé kanálů a administrátory je hodnota $set, která umožňuje nastavení mnoha SpamServ skenů.


Typy SpamServ skenů a jejich nastavení:

 • SpamScan: Potrestá uživatele za několikanásobné zasílání identické zprávy.
 • FloodScan: Potrestá uživatele za zahlcování kanálu zprávami.
 • TimeframeScan: Potrestá uživatele za přílišné posílání zpráv v udaném časovém rozmezí.
 • JoinFloodScan: Potrestá uživatele za zahlcování kanálu zprávami o připojení.
 • ChanFloodScan: Potrestá uživatele za zahlcování kanálu (zejména botneti).
 • BadwordScan: Potrestá uživatele za zasílání nevhodných slov do kanálu.
 • NoticeScan: Potrestá uživatele za zasílání notice do kanálu.
 • CapsScan: Potrestá uživatele za přílišné používání velkých písmen ve zprávách.
 • DigitScan: Potrestá uživatele za přílišné používání číslic ve zprávě.


Všechny skeny mohou být povoleny/zakázány/konfigurovány zvlášť.
Pro zapnutí nebo nebo vypnutí skenu napiš /msg SpamServ SET <#kanál> <scan> <on/off>.
Pro zobrazení všech nastavení skenu napiš /msg SpamServ SET <#kanál> <scan>.
Pro změnu nastavení skenu napiš /msg SpamServ SET <#kanál> <scan> <nastavení> <hodnota>.
(příkaz může být formulován i tak, jak uvádí Příkazy pro SpamServ)

Každý typ skenu může být nakonfigurován se specifickou reakcí, např. „spamování“ nemusí být trestáno tak tvrdě, jako používání nevhodných slov; zahlcování kanálu zprávami o připojení ne tak tvrdě, jako používání notice atd.

Nezbytný příkaz je:

 • /msg SpamServ set <#kanál> <scan> reaction [hodnota]
 • Dostupné hodnoty jsou:
  • 0 - Kopne při narušení.
  • 1 - Kopne a zabanuje při narušení.
  • 2 - Časový ban při narušení.
  • 3 - Zabije (Kill) při narušení (dostupné pouze pro operátory IRC).
  • 4 - Udělí G-Line při narušení (dostupné pouze pro operátory IRC).


Všechny časově omezené reakce (časově omezený ban a G-line, pokud jsou konfigurovány) mohou být nastaveny s vlastní dobou trvání. Toto umožňuje získání velmi detailního schématu reakcí pro každou trestnou akci.

 • /msg SpamServ set <#kanál> <scan> duration [hodnota]
 • Dostupné hodnoty jsou:
  • 0 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 5 minut.
  • 1 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 15 minut.
  • 2 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 30 minut.
  • 3 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 1 hodinu.
  • 4 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 3 hodiny.
  • 5 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 6 hodin.
  • 6 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 12 hodin.
  • 7 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 1 den.
  • 8 - Vydá časově omezený ban/G-Line na 1 týden.


Nyní se můžeme podívat na jednotlivé typy skenů, když máme nakonfigurovány reakce a doby trvání ban/G-Line.

Set SpamScan

První z dostupných skenů je SpamScan. Ten v kanále vyhledává opakované zasílání jedné a té samé zprávy.

 • /msg SpamServ set <#kanál> spamscan [nastavení [hodnota]]
  • SpamScan má různá dostupná podnastavení (kromě již zmiňovaných reakcí a časových rozmezí)
   • Trigger: Vymezí, kolik identických zpráv bude považováno za spam.
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, které zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • Warning: Pokud je povoleno, uživatel obdrží před potrestáním varování.
   • SkipColorCodes: Pokud je povoleno, uživatel se nemůže vyhnout potrestání přidáním barevných kódů do zpráv.
    DŮLEŽITÉ: Pokud je aktivováno toto nastavení, SpamServ nebude moci rozpoznávat a trestat arabštinu kvůli UTF-8 problémům.
   • ScanChanOps: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od operátorů kanálu.
   • ScanVoiced: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od uživatelů s voice v kanále.

Warning, SkipColorCodes, ScanChanOps a ScanVoiced jsou nastavovány binárně - nastavena jim může být buď hodnota 1 (aktivováno) nebo 0 (deaktivováno). Reaction a Duration byly vysvětleny výše. Poslední nastavení Trigger umožňuje specifikovat trestní akce. Vysvětleno níže:

 • /msg SpamServ set <#kanál> spamscan trigger [hodnota]
 • Dostupné hodnoty jsou:
  • 0 - Uživatel bude varován/potrestán po 2. zaslání identické zprávy.
  • 1 - Uživatel bude varován/potrestán po 3. zaslání identické zprávy.
  • 2 - Uživatel bude varován/potrestán po 4. zaslání identické zprávy.
  • 3 - Uživatel bude varován/potrestán po 5. zaslání identické zprávy.
  • 4 - Uživatel bude varován/potrestán po 6. zaslání identické zprávy.

Krátký tutoriál pro nastavení skenu

Nyní použijeme tato nastavení jako vysvětlení konfigurace SpamScanu.
Představ si, že bys chtěl nastavit SpamScan ve svém kanále #Spam, který by měl reagovat na třetí zaslání identické zprávy do kanálu varováním a poté časovým banem na 15 minut.

Nejprve musíme aktivovat SpamScan (i když je aktivován výchozím nastavením) pomocí:

 • /msg SpamServ set #Spam spamscan 1


Dalším krokem je nastavení reakce (časovéhoo banu) a dobu průběhu tohoto banu (15 minut):

 • /msg SpamServ set #Spam spamscan reaction 2

a

 • /msg SpamServ set #Spam spamscan duration 1


Posledním krokem bude nastavení triggeru. Chceme, aby reagoval varováním na třetí zaslanou zprávu stejného typu, a tak musíme aktivovat „warning“ a nastavit varování PO třetím zaslání identické zprávy (tzn. varování po třetím a potrestání po čtvrtém zaslání).

 • /msg SpamServ set #Spam spamscan warning 1

a

 • /msg SpamServ set #Spam spamscan trigger 1


Pamatuj: Samo nastavení spamscan a warning se nastavují binárně, takže hodnoty 1/0 reprezentují aktivní/neaktivní – u ostatních nastavení může ale 0/1 reprezentovat specifické hodnoty. Vždy bys měl dostat odpověď od SpamServu s vysvětlením právě použitého příkazu, aby sis mohl být jistý.

Nyní jsme si vysvětlili jeden z dostupných typů skenu a můžeme pokračovat k dalším. Nezapomeň si daný sken aktivovat před tím, než ho začneš nastavovat, jinak budou nastavování k ničemu.

Set FloodScan

 • /msg SpamServ set <#kanál> floodscan [nastavení [hodnota]]
  • Pokud je povoleno, SpamServ kontroluje, zda se uživatel nesnaží zahlcovat kanál.
  • Zasílání několika zpráv v malém časovém rozmezí je považováno za zahlcování.
  • Dostupná nastavení jsou:
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, kterého zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • Warning: Pokud je povoleno, uživatel obdrží před potrestáním varování.
   • ScanChanOps: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od operátorů kanálu.
   • ScanVoiced: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od uživatelů s voice v kanále.

TimeFrameScan

 • /msg SpamServ set <#kanál> timeframescan [nastavení [hodnota]]
  • Pokud je povoleno, uživatelům není povoleno posílat více než určené množství zpráv v daném časovém rozmezí.
  • Dostupná podnastavení jsou:
   • Message: Vymezí, kolik zpráv může uživatel zaslat.
   • Timeframe: Vymezí časové rozmezí.
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, kterého zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • ScanChanOps: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od operátorů kanálu.
   • ScanVoiced: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od uživatelů s voice v kanále.

TimeFrameScan vyžaduje (lépe řečeno povoluje) některé specifikace k vymezení počtu zpráv a časového rozmezí, ve kterém mohou být zprávy zasílány.

Set TimeFrameScan Message

 • /msg SpamServ set <#kanál> timeframescan message [hodnota]
 • Dostupné hodnoty jsou:
  • 0 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 1 zprávy v daném časovém rozmezí.
  • 1 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 2 zpráv v daném časovém rozmezí.
  • 2 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 3 zpráv v daném časovém rozmezí.
  • 3 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 4 zpráv v daném časovém rozmezí.
  • 4 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 5 zpráv v daném časovém rozmezí.
  • 5 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 6 zpráv v daném časovém rozmezí.
  • 6 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 7 zpráv v daném časovém rozmezí.
  • 7 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 8 zpráv v daném časovém rozmezí.
  • 8 - Uživatel bude potrestán po zaslání více než 9 zpráv v daném časovém rozmezí.

Set TimeFrameScan TimeFrame

 • /msg SpamServ set <#kanál> timeframescan timeframe [hodnota]
 • Dostupné hodnoty jsou:
  • 0 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 15 sekundách.
  • 1 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 30 sekundách.
  • 2 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 45 sekundách.
  • 3 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 60 sekundách.
  • 4 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 90 sekundách.
  • 5 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 2 minutách.
  • 6 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 3 minutách.
  • 7 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 4 minutách.
  • 8 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 5 minutách.
  • 9 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 10 minutách.
  • 10 - Povolí pouze daný počet zpráv zaslaných v 15 minutách.

Set JoinFloodScan

 • /msg SpamServ set <#kanál> joinfloodscan [nastavení [hodnota]]
  • Pokud je povoleno, SpamServ kontroluje, zda se uživatel znovu nepřipojuje (rejoin) do kanálu několikrát po sobě v krátkém časovém úseku.
  • Dostupná podnastavení jsou:
   • Trigger: Vymezí, kolik připojení bude považováno za zahlcování.
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, kterého zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • Warning: Pokud je povoleno, uživatel obdrží před potrestáním varování.

JoinFloodScan povoluje upřesnění počtu znovu připojení následovně:

Set JoinFloodScan Trigger

 • /msg SpamServ set <#kanál> joinfloodscan trigger [hodnota]
 • Dostupné hodnoty jsou:
  • 0 - Uživatel bude varován/potrestán po 2. znovu připojení.
  • 1 - Uživatel bude varován/potrestán po 3. znovu připojení.
  • 2 - Uživatel bude varován/potrestán po 4. znovu připojení.
  • 3 - Uživatel bude varován/potrestán po 5. znovu připojení.

Set ChanFloodScan

 • /msg SpamServ set <#kanál> chanfloodscan [nastavení [hodnota]]
  • Pokud je povoleno, SpamServ kontroluje, zda není kanál pod útokem několika lidí (např. botnetů).
  • Dostupná podnastavení jsou:
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, kterého zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • ScanText: Pokud je povoleno, budou všechny zprávy skenovány kvůli možným útokům.
   • ScanJoins: Pokud je povoleno, budou všechna připojení skenována kvůli možným útokům.
   • ScanNickChanges: Pokud je povoleno, budou všechny změny přezdívky skenovány kvůli možným útokům.
   • SkipColorCodes: Pokud je povoleno, uživatel se nemůže vyhnout potrestání přidáním barevných kódů do zpráv.
   • ScanChanOps: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od operátorů kanálu.
   • ScanVoiced: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od uživatelů s voice v kanále.

Set BadWordScan

 • /msg SpamServ set <#kanál> badwordscan [nastavení [hodnota]]
  • Pokud je povoleno, SpamServ kontroluje, zda zprávy, které jsou zasílány do kanálu, neobsahují nevhodná slova.
  • Dostupná podnastavení jsou:
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, kterého zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • SkipColorCodes: Pokud je povoleno, uživatel se nemůže vyhnout potrestání přidáním barevných kódů do zpráv.
   • ScanChanOps: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od operátorů kanálu.
   • ScanVoiced: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od uživatelů s voice v kanále.

BadwordScan je jedno z náročnějších nastavení SpamServu a je popsáno na konci tohoto článku.

Set NoticeScan

 • /msg SpamServ set <#kanál> noticescan [nastavení [hodnota]]
  • Pokud je povoleno, SpamServ kontroluje, zda do kanálu nejsou zasílány notice. Povol tento sken, pokud nechceš, aby do kanálu byly zasílány notice.
  • Dostupná podnastavení jsou:
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, kterého zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • ScanChanOps: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od operátorů kanálu.
   • ScanVoiced: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od uživatelů s voice v kanále.

Set CapsScan

 • /msg SpamServ set <#kanál> capsscan [nastavení [hodnota]]
  • Pokud je povoleno, SpamServ potrestá uživatele, jehož zpráva obsahuje příliš mnoho velkých písmen.
  • Dostupná podnastavení jsou:
   • Percent: Vymezí, kolik procent zprávy mohou být velká písmena.
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, kterého zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • ScanChanOps: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od operátorů kanálu.
   • ScanVoiced: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od uživatelů s voice v kanále.

S tímto typem skenu můžeš trestat uživatele za nadměrné používání velkých písmen ve zprávě. Obvykle není ve zprávě použito vysoké procento velkých písmen. Ale i pokud máš zapnutý CapsLock omylem, tak to může vyústit v rychlou reakci (kopnutí/ban/zabití…) SpamServem.

set CapsScan Percent

 • /msg SpamServ set <#kanál> capsscan percent [hodnota]
  • 0 - Toleruje 10 procent velkých písmen ve zprávách.
  • 1 - Toleruje 20 procent velkých písmen ve zprávách.
  • 2 - Toleruje 30 procent velkých písmen ve zprávách.
  • 3 - Toleruje 40 procent velkých písmen ve zprávách.
  • 4 - Toleruje 50 procent velkých písmen ve zprávách.
  • 5 - Toleruje 60 procent velkých písmen ve zprávách.
  • 6 - Toleruje 70 procent velkých písmen ve zprávách.
  • 7 - Toleruje 80 procent velkých písmen ve zprávách.
  • 8 - Toleruje 90 procent velkých písmen ve zprávách.

Set DigitScan

 • /msg SpamServ set <#kanál> digitscan [nastavení [hodnota]]
  • Pokud je povoleno, SpamServ potrestá uživatele, kteří používají přílišné množství číslic ve svých zprávách.
  • Dostupná podnastavení jsou:
   • Percent: Vymezí, kolik procent zprávy může obsahovat číslice.
   • Reaction: Vymezí, jaké potrestání bude použito na uživatele, kterého zachytí sken.
   • Duration: Pokud je „Reaction“ nastavena na časový ban nebo G-Line, bude použita jejich doba trvání trestu. Jinak bude toto nastavení ignorováno.
   • ScanChanOps: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od operátorů kanálu.
   • ScanVoiced: Pokud je povoleno, budou skenovány i zprávy od uživatelů s voice v kanále.

Podobně jako u CapsScanu můžeš s tímto typem skenu vymezit maximální povolené procento číslic v zaslané zprávě. Tady buď opatrný, protože malé množství procent je snadno dosažitelné, např. když odesíláš statistiky, nebo jiné „na číslice obsáhlé“ obsahy z her nebo webových stránek:

Set DigitScan Percent

 • /msg SpamServ set <#kanál> digitscan percent [hodnota]
  • 0 - Toleruje 10 procent číslic ve zprávách.
  • 1 - Toleruje 20 procent číslic ve zprávách.
  • 2 - Toleruje 30 procent číslic ve zprávách.
  • 3 - Toleruje 40 procent číslic ve zprávách.
  • 4 - Toleruje 50 procent číslic ve zprávách.
  • 5 - Toleruje 60 procent číslic ve zprávách.
  • 6 - Toleruje 70 procent číslic ve zprávách.
  • 7 - Toleruje 80 procent číslic ve zprávách.
  • 8 - Toleruje 90 procent číslic ve zprávách.

Použití BadwordScanu


BadwordScan je možnost pro trestání uživatelů za zasílání textu specifického obsahu do tvého kanálu. Může ale způsobit i nechtěné kopnutí a bany, pokud nejsou zakázaná slova vybírána opatrně nebo jsou zadány s širokým rozpětím možností podle použití zástupných znaků.

Toto také vysvětluje, proč je BadwordScan ve výchozím nastavením SpamServu deaktivován a může být aktivován přes:

 • /msg SpamServ set <#kanál> badwordscan 1

Pro přidání (nebo odstranění) zakázaných slov a možných výjimek musíš učinit některá nastavení.

AddBadWord

 • /msg SpamServ addbadword <#kanál> <zakázané slovo> [důvod]

Přidá nevhodné slovo do seznamu nevhodných slov kanálu.
Můžeš také udat důvod, který bude zobrazen při potrestání uživatele.

 • Příklady:
  • /msg SpamServ ADDBADWORD #kanál *badword* - SpamServ by potrestal uživatele za výraz 'badword'
  • /msg SpamServ ADDBADWORD #kanál *ty?smrdis* - SpamServ by potrestal uživatele za výraz 'ty smrdis'
  • /msg SpamServ ADDBADWORD #kanál *ty*smrdis* - SpamServ by potrestal uživatele za výraz 'ty jsi hloupy a smrdis'

Hvězdička (*) se používá jako zástupný znak pro nula nebo více znaků a otazník (?) zastupuje jakýkoli jeden znak.
Ujisti se, že zakázaná slova jsou vždy ohraničena dvěma hvězdičkami (*).
Pro zamezení propagování jiných kanálů můžeš přidat zakázané slovo *#?*.

DelBadWord

 • /msg SpamServ delbadword <#kanál> <nevhodné slovo>

Odstraní nevhodné slovo ze seznamu nevhodných slov kanálu. S tím odstraní i všechny výjimky k danému slovu.

ListBadWord

 • /msg SpamServ listbadowrd <#kanál>

Zobrazí všechna zakázaná slova v seznamu nevhodných slov daného kanálu.

AddException

 • /msg SpamServ addexception <#kanál> <nevhodné slovo> <výjimka>

Přidá výjimku pro nevhodné slovo do seznamu výjimek nevhodných slov.
Když bude SpamServ prohledávat kanál s cílem najít nevhodná slova, bude také kontrolovat, zda není pro nevhodné slovo nastavena odpovídající výjimka. Pokud tomu tak bude, nebude uživatel potrestán.

 • Příklady:
  • Nevhodné slovo je *www.* a výjimka je *onlinegamesnet*. Uživatelé mohou zaslat www.onlinegamesnet.net, ale už ne www.google.com.
  • Nevhodné slovo je *#?* a výjimky jsou *onlinegamesnet* a *support*. Uživatelé mohou zaslat #onlinegamesnet a #support, ale už nemohou uvádět jiné kanály, jako například #help.

Ujisti se, že výjimky jsou vždy odděleny dvěma hvězdičkami (*), jako zástupnými znaky.

DelException

 • /msg SpamServ delexception <#kanál> <nevhodné slovo> <výjimka>

Smaže existující výjimku pro nevhodné slovo ze seznamu výjimek nevhodných slov kanálu.

ListException

 • /msg SpamServ listexception <#kanál> <nevhodné slovo>

Zobrazí všechny výjimky v seznamu výjimek pro dané nevhodné slovo.