Template:Greeting/fa

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

خوش آمدید

به ویکی OnlineGamesNet خوش آمدید. یک سایت که توسط یک شخص برای شخصی دیگر درست شده است. شما آزاد هستید که ساخته های خودتان (مانند نکات استفاده از IRC یا آموزش استفاده از برنامه IRC مورد علاقه خودتان) را اضافه کنید. اما دقت داشته باشید. افراد بسیاری تلاش فراوانی کرده اند تا این اطلاعات را تهیه کنند. لطفا یک مقاله را برای سرگرمی یا دیگر موارد نابود نکنید.

لطفا توجه داشته باشید که تمام مشارکت ها در ویکی OnlineGamesNet تحت مجوز مستندات آزاد گنو 1.2 منتشر می شوند. اگر تمایل ندارید تا نوشته های شما ویرایش یا بازسازی شوند ، آن ها را در این ویکی منتشر نکنید. همچنین شما به ما قول می دهید که این مطالب را خودتان بنویسید و یا از دیگر منابع رایگان کپی کنید.

ساخته های تحت کپی رایت را بدون اجازه ارسال نکنید!